Lönegapet har inte med diskriminering att göra


Det brukar påstås att män tjänar 12 procent mer än kvinnor i Sverige. Det är en siffra som gör sig bra i indignerade debattartiklar (”så kan vi bara inte ha det”, utbrast Ylva Johansson och Alice Bah Kuhnke i en debattartikel i december), men om verkligheten säger den inte mycket. Räknar man bort skillnader som ålder, utbildning, yrke och huruvida man är anställd i offentlig eller privat sektor, försvinner mer än halva lönegapet.