Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Archives

90: Bengt Ohlsson

Nytt år – ny programledarduo! Karin Svanborg-Sjövall och Maria Eriksson presenterar sig och möter Bengt Ohlsson, som är författare och ny krönikör i Smedjan.

Roger Scruton – alltid omodern, aldrig tråkig

Scrutons konservatism var individualistisk utan att grundas i individen. För Scruton är frihet oskiljaktig från gemenskap. Det är endast i samröre med andra som en människa blir någon. Det är genom att med förnuftet hantera motgångar och medgångar, i strävan efter sina målsättningar, som människor upptäcker sin individualitet.

89: Sista avsnittet

Avsnitt 89 blir Smedjanpoddens sista avsnitt. Redaktörerna Blanche Sande och Lars Anders Johansson utvärderar 2019, ett år som präglats av lag- och ordningsfrågor och partipolitiska omvälvningar.

87: Dan Korn

Hur skiljer man svenska traditioner från andra? Är luciafirandet hotat? Är det sekulära Sverige egentligen bara en illusion? I veckans avsnitt talar Smedjans redaktörer Blanche Sande och Lars Anders Johansson med folklivsforskaren och rabbinen Dan Korn om svensk kultur och sekularism.

Moderaterna förstår inte symbolfrågor

Ska privatbilism förbjudas i svenska storstäder? Denna fråga, symptomatisk för den samtida smygauktoritära klimatdebatten, ställdes i helgen till Moderaternas partiledare Ulf Kristersson i en stor Expressen-intervju om klimatet.

Kilometerskatt som gynnar eremiter och innerstadsbor

Minskade utsläpp för klimatets skull har varit det dominerande argumentet för beskattning av vägtrafik. Den förutseende regeringen anar dock att den skattebasen kommer att minska kraftigt i takt med att människor slutar köra på de straffbeskattade drivmedlen bensin och diesel.

Den impotenta staten

På vem sida står den svenska staten egentligen? I regeringsformen heter det att ”all offentlig makt utgår från folket”. Ser man till hur den offentliga makten utövas i Sverige numera är det dock lätt att få intrycket att denna formulering inte väger särskilt tungt.

Dambergs dimridåer

Vid jakt på visst vilt och med vissa vapentyper i Sverige är det endast tillåtet att ha magasin som rymmer upp till fem patroner. Till de flesta jaktgevär med löstagbara magasin finns det dock magasin i alla möjliga storlekar, som kan användas vid övningsskytte på skjutbana.

80: Likriktad skola, antimeritokrati och regeringens vapenpopulism

I veckans avsnitt sågar Smedjans redaktörer Blanche och Lars Anders det svenska skolväsendet. Det är redan alldeles för likriktat, och de förslag som diskuteras nu, som att slopa högskoleprovet eller förbjuda konfessionella friskolor, skulle bara förvärra problemet. Det behövs fler, inte färre, vägar till kunskap och bildning.

Det behövs fler vägar till kunskap och bildning

Föreställ dig att du som förälder ställdes inför följande val: du kunde placera dina barn i en skola som lärde ut traditionell kunskap inom samhälls- och naturvetenskaper, matematik, språk, kultur och historia, med konventionella undervisningsmetoder, eller så kunde du placera dem i en skola som inte ansåg att sådant var särskilt viktigt.

79: Magnus Ranstorp

I veckans avsnitt talar Smedjans redaktörer Blanche och Lars Anders med terrorforskaren Magnus Ranstorp. Vi diskuterar hur terrorismen ser ut i dag – de lösa nätverken, de slumpmässigt utvalda måltavlorna och beroendet av media.

Vårdens materielbrist är politikens misslyckande

Sverige ligger inte i krig. Någon naturkatastrof har inte ägt rum. Ingen epidemi har brutit ut. Ändå befinner sig sjukvården i fem regioner – Uppsala, Örebro, Dalarna, Sörmland och Västmanland – i krisläge sedan början av oktober eftersom det råder brist på allt från desinfektionssprit till specialinstrument som mäter blodtrycket.

Man kan inte tvinga fram solidaritet

Ylva Johansson blir av allt att döma Sveriges nya EU-kommissionär. Av någon outgrundlig anledning vill kommissionens nya ordförande Ursula von der Leyen tilldela henne ansvaret för migration och inre säkerhet. Johansson, som säger sig vara stolt över Sveriges hantering av flyktingkrisen, menar att vägen framåt för EU ligger i vad hon kallar tvingande solidaritet.

Pyrrhussegern mot Skolverket

Det pågår en kamp om bildningen i Sverige, där Skolverkets tjänstemän går i bräschen för den instrumentella och bildningsfientliga falangen. Beslutet att trots allt behålla antiken i läroplanen var sannolikt en Pyrrhusseger. Förslaget till ny läroplan visar hur djupt rötan går på myndigheten.

Bidrag är maktutövning

Den som är satt i skuld är icke fri, som socialdemokraten Ernst Wigforss påpekade. Men inte heller den som är beroende av bidrag är fri, och det är något socialdemokrater i alla partier skamlöst har utnyttjat sedan välfärdsstaten uppstod.

73: Gängkrig, Brexit och nedlåtande kvotering

I veckans avsnitt diskuterar Smedjans redaktörer Lars Anders och Blanche gängkriminaliteten. Den gångna veckan skedde skjutningar i båda våra respektive bostadsområden, och även om de uppenbarligen inte är helt trygga har inte känslan av otrygghet ökat.

71: Mats Olin

När media publicerar falska uppgifter om privatpersoner går det att få upprättelse, men om media far med osanning om företag är deras möjligheter till upprättelse närmast obefintliga. Företag kan drivas i konkurs utan att ens få en rättelse.

70: Henrik Sundström

Smedjans redaktörer träffar Henrik Sundström (M), lokalpolitiker från Uddevalla som i våras drev en uppmärksammad gräsrotskampanj till Europaparlamentet, under parollen ”Jag tar din frihet på allvar”.

Gängvåldet är inte Danderyds fel

Sverige har på sistone blivit skådeplats för ett påfallande brutalt gängvåld. Sprängningarna, skjutningarna och avrättningarna på öppen gata har blivit så många att våld som skulle ha blivit ett helsidesuppslag för tjugo år sedan blir notiser i dag.

66: Malcom Kyeyune

I veckans avsnitt har Smedjans redaktörer Lars Anders och Blanche besök av vänsterdebattören Malcom Kyeyune, som diagnostiserar den samtida vänstern, förutspår systemkollaps och slår Smedjanpodd-rekord i populärkulturella referenser. Vi hinner även analysera identitetspolitikens frammarsch, den nya underklassen i förortsområdena och diverse kommunistiska visdomsord.