Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Archives

Kungen är folkligare än Löfven

Men nu kunde statsministern, som misslyckats nästan i allt han föresatt sig från regeringsskiftet 2014, möjligen utom att locka Centern och Liberalerna in i ett tvångsmässigt samarbete utan själ och mening, äntligen få en chans att träda fram som landsfader. Eller i vart fall försöka att göra det. Så fick vi se TV-framträdanden där statsministern försökte mantla rollen som tidigare ”stora” socialdemokratiska statsministrar gjort under 1900-talet, från Per-Albin Hansson, via Tage Erlander till Olof Palme.

Hur långt kan det gå?

Europa är i kris. Inte sedan andra världskriget har så ingripande åtgärder vidtagits mot civilbefolkningen. Flera länder, såsom Italien, Tyskland, Storbritannien och Frankrike har förbjudit människor att vistas tillsammans.

Kulturen måste räddas

“Det är ett krisläge”. Så sammanfattade statsrådet Amanda Lind i helgen läget i landet med anledning av coronavirusets utbredning. Därefter offentliggjorde hon vad som för de flesta måste framstå som en märklig prioritering i dessa dagar — ett framförhandlat krispaket till kulturen.

Ett juridiskt nödläge

Sverige kan inte pekas ut som ett särskilt framgångsrikt land vad gäller nationell krishantering. De flesta kan nog dra sig till minnes de intensiva debatter som följde Tsunamikatastrofen 2004, migrationskrisen 2015 eller de båda skogsbränderna 2014 och 2018 — de berörde dåligt samordnade myndigheter, otydlig information från politiska ledare och i ett fall öppen vilseledning av hur regeringen agerat internt.

90: Bengt Ohlsson

Nytt år – ny programledarduo! Karin Svanborg-Sjövall och Maria Eriksson presenterar sig och möter Bengt Ohlsson, som är författare och ny krönikör i Smedjan.

Roger Scruton – alltid omodern, aldrig tråkig

Scrutons konservatism var individualistisk utan att grundas i individen. För Scruton är frihet oskiljaktig från gemenskap. Det är endast i samröre med andra som en människa blir någon. Det är genom att med förnuftet hantera motgångar och medgångar, i strävan efter sina målsättningar, som människor upptäcker sin individualitet.

89: Sista avsnittet

Avsnitt 89 blir Smedjanpoddens sista avsnitt. Redaktörerna Blanche Sande och Lars Anders Johansson utvärderar 2019, ett år som präglats av lag- och ordningsfrågor och partipolitiska omvälvningar.

87: Dan Korn

Hur skiljer man svenska traditioner från andra? Är luciafirandet hotat? Är det sekulära Sverige egentligen bara en illusion? I veckans avsnitt talar Smedjans redaktörer Blanche Sande och Lars Anders Johansson med folklivsforskaren och rabbinen Dan Korn om svensk kultur och sekularism.

Moderaterna förstår inte symbolfrågor

Ska privatbilism förbjudas i svenska storstäder? Denna fråga, symptomatisk för den samtida smygauktoritära klimatdebatten, ställdes i helgen till Moderaternas partiledare Ulf Kristersson i en stor Expressen-intervju om klimatet.

Kilometerskatt som gynnar eremiter och innerstadsbor

Minskade utsläpp för klimatets skull har varit det dominerande argumentet för beskattning av vägtrafik. Den förutseende regeringen anar dock att den skattebasen kommer att minska kraftigt i takt med att människor slutar köra på de straffbeskattade drivmedlen bensin och diesel.

Den impotenta staten

På vem sida står den svenska staten egentligen? I regeringsformen heter det att ”all offentlig makt utgår från folket”. Ser man till hur den offentliga makten utövas i Sverige numera är det dock lätt att få intrycket att denna formulering inte väger särskilt tungt.

Dambergs dimridåer

Vid jakt på visst vilt och med vissa vapentyper i Sverige är det endast tillåtet att ha magasin som rymmer upp till fem patroner. Till de flesta jaktgevär med löstagbara magasin finns det dock magasin i alla möjliga storlekar, som kan användas vid övningsskytte på skjutbana.

80: Likriktad skola, antimeritokrati och regeringens vapenpopulism

I veckans avsnitt sågar Smedjans redaktörer Blanche och Lars Anders det svenska skolväsendet. Det är redan alldeles för likriktat, och de förslag som diskuteras nu, som att slopa högskoleprovet eller förbjuda konfessionella friskolor, skulle bara förvärra problemet. Det behövs fler, inte färre, vägar till kunskap och bildning.

Det behövs fler vägar till kunskap och bildning

Föreställ dig att du som förälder ställdes inför följande val: du kunde placera dina barn i en skola som lärde ut traditionell kunskap inom samhälls- och naturvetenskaper, matematik, språk, kultur och historia, med konventionella undervisningsmetoder, eller så kunde du placera dem i en skola som inte ansåg att sådant var särskilt viktigt.

79: Magnus Ranstorp

I veckans avsnitt talar Smedjans redaktörer Blanche och Lars Anders med terrorforskaren Magnus Ranstorp. Vi diskuterar hur terrorismen ser ut i dag – de lösa nätverken, de slumpmässigt utvalda måltavlorna och beroendet av media.

Vårdens materielbrist är politikens misslyckande

Sverige ligger inte i krig. Någon naturkatastrof har inte ägt rum. Ingen epidemi har brutit ut. Ändå befinner sig sjukvården i fem regioner – Uppsala, Örebro, Dalarna, Sörmland och Västmanland – i krisläge sedan början av oktober eftersom det råder brist på allt från desinfektionssprit till specialinstrument som mäter blodtrycket.

Man kan inte tvinga fram solidaritet

Ylva Johansson blir av allt att döma Sveriges nya EU-kommissionär. Av någon outgrundlig anledning vill kommissionens nya ordförande Ursula von der Leyen tilldela henne ansvaret för migration och inre säkerhet. Johansson, som säger sig vara stolt över Sveriges hantering av flyktingkrisen, menar att vägen framåt för EU ligger i vad hon kallar tvingande solidaritet.

Pyrrhussegern mot Skolverket

Det pågår en kamp om bildningen i Sverige, där Skolverkets tjänstemän går i bräschen för den instrumentella och bildningsfientliga falangen. Beslutet att trots allt behålla antiken i läroplanen var sannolikt en Pyrrhusseger. Förslaget till ny läroplan visar hur djupt rötan går på myndigheten.

Bidrag är maktutövning

Den som är satt i skuld är icke fri, som socialdemokraten Ernst Wigforss påpekade. Men inte heller den som är beroende av bidrag är fri, och det är något socialdemokrater i alla partier skamlöst har utnyttjat sedan välfärdsstaten uppstod.