Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Archives

Den impotenta staten

På vem sida står den svenska staten egentligen? I regeringsformen heter det att ”all offentlig makt utgår från folket”. Ser man till hur den offentliga makten utövas i Sverige numera är det dock lätt att få intrycket att denna formulering inte väger särskilt tungt.

Dambergs dimridåer

Vid jakt på visst vilt och med vissa vapentyper i Sverige är det endast tillåtet att ha magasin som rymmer upp till fem patroner. Till de flesta jaktgevär med löstagbara magasin finns det dock magasin i alla möjliga storlekar, som kan användas vid övningsskytte på skjutbana.

80: Likriktad skola, antimeritokrati och regeringens vapenpopulism

I veckans avsnitt sågar Smedjans redaktörer Blanche och Lars Anders det svenska skolväsendet. Det är redan alldeles för likriktat, och de förslag som diskuteras nu, som att slopa högskoleprovet eller förbjuda konfessionella friskolor, skulle bara förvärra problemet. Det behövs fler, inte färre, vägar till kunskap och bildning.

Det behövs fler vägar till kunskap och bildning

Föreställ dig att du som förälder ställdes inför följande val: du kunde placera dina barn i en skola som lärde ut traditionell kunskap inom samhälls- och naturvetenskaper, matematik, språk, kultur och historia, med konventionella undervisningsmetoder, eller så kunde du placera dem i en skola som inte ansåg att sådant var särskilt viktigt.

79: Magnus Ranstorp

I veckans avsnitt talar Smedjans redaktörer Blanche och Lars Anders med terrorforskaren Magnus Ranstorp. Vi diskuterar hur terrorismen ser ut i dag – de lösa nätverken, de slumpmässigt utvalda måltavlorna och beroendet av media.

Vårdens materielbrist är politikens misslyckande

Sverige ligger inte i krig. Någon naturkatastrof har inte ägt rum. Ingen epidemi har brutit ut. Ändå befinner sig sjukvården i fem regioner – Uppsala, Örebro, Dalarna, Sörmland och Västmanland – i krisläge sedan början av oktober eftersom det råder brist på allt från desinfektionssprit till specialinstrument som mäter blodtrycket.

Man kan inte tvinga fram solidaritet

Ylva Johansson blir av allt att döma Sveriges nya EU-kommissionär. Av någon outgrundlig anledning vill kommissionens nya ordförande Ursula von der Leyen tilldela henne ansvaret för migration och inre säkerhet. Johansson, som säger sig vara stolt över Sveriges hantering av flyktingkrisen, menar att vägen framåt för EU ligger i vad hon kallar tvingande solidaritet.

Pyrrhussegern mot Skolverket

Det pågår en kamp om bildningen i Sverige, där Skolverkets tjänstemän går i bräschen för den instrumentella och bildningsfientliga falangen. Beslutet att trots allt behålla antiken i läroplanen var sannolikt en Pyrrhusseger. Förslaget till ny läroplan visar hur djupt rötan går på myndigheten.

Bidrag är maktutövning

Den som är satt i skuld är icke fri, som socialdemokraten Ernst Wigforss påpekade. Men inte heller den som är beroende av bidrag är fri, och det är något socialdemokrater i alla partier skamlöst har utnyttjat sedan välfärdsstaten uppstod.

73: Gängkrig, Brexit och nedlåtande kvotering

I veckans avsnitt diskuterar Smedjans redaktörer Lars Anders och Blanche gängkriminaliteten. Den gångna veckan skedde skjutningar i båda våra respektive bostadsområden, och även om de uppenbarligen inte är helt trygga har inte känslan av otrygghet ökat.

71: Mats Olin

När media publicerar falska uppgifter om privatpersoner går det att få upprättelse, men om media far med osanning om företag är deras möjligheter till upprättelse närmast obefintliga. Företag kan drivas i konkurs utan att ens få en rättelse.

70: Henrik Sundström

Smedjans redaktörer träffar Henrik Sundström (M), lokalpolitiker från Uddevalla som i våras drev en uppmärksammad gräsrotskampanj till Europaparlamentet, under parollen ”Jag tar din frihet på allvar”.

Gängvåldet är inte Danderyds fel

Sverige har på sistone blivit skådeplats för ett påfallande brutalt gängvåld. Sprängningarna, skjutningarna och avrättningarna på öppen gata har blivit så många att våld som skulle ha blivit ett helsidesuppslag för tjugo år sedan blir notiser i dag.

66: Malcom Kyeyune

I veckans avsnitt har Smedjans redaktörer Lars Anders och Blanche besök av vänsterdebattören Malcom Kyeyune, som diagnostiserar den samtida vänstern, förutspår systemkollaps och slår Smedjanpodd-rekord i populärkulturella referenser. Vi hinner även analysera identitetspolitikens frammarsch, den nya underklassen i förortsområdena och diverse kommunistiska visdomsord.

Deplattformiseringen som gick bet

Deplattformisering är ett totalitärt instrument som speglar en människo- och samhällssyn som är den rakt motsatta till den som den liberala demokratin vilar på. Var och en som värnar om det fria ordet bör rida spärr mot deplatfformiseringsförespråkarnas försök att tysta och stänga ute.

65: Amir Sariaslan

Ofta tas det för givet att fattigdom och andra typer av utsatthet under uppväxten ökar risken att man senare i livet begår brott eller börjar missbruka. Beteendegenetikern Amir Sariaslan väckte uppmärksamhet när hans forskning visade att det i själva verket inte finns något orsakssamband mellan socioekonomiska faktorer under uppväxten och kriminalitet.

1974 års regeringsform är ett misslyckande

I stället för dagens regeringsform, som inte innehåller någon långsiktigt återhållande kraft mot olika reformförslag, fanns i debatten 1809 en klar uppfattning att både regeringsmakt och folkmakt måste ha sina begränsningar. Annars urartade systemet lätt i despoti – envälde eller demokratisk despoti.

Kunskapsspiralen mot avgrunden

Det fanns knappt någon begränsning för tilltron till vad en industriarbetare väntades kunna ta till sig. Arthur Engberg, ecklesiastikminister i Per Albin Hanssons regeringar på 1930-talet, ansåg det fullt rimligt att arbetarklassen skulle lära sig antik grekiska och latin för att kunna läsa västerlandets klassiska litteratur på originalspråk.

Kulturkampen på public service

Lika länge som de svenska public serviceföretagen anklagats för snedvriden rapportering och vinklad verklighetsbeskrivning, lika länge har deras företrädare slagit kritiken ifrån sig.

Du blir förloraren i det kontantlösa samhället

Om några år riskerar Sverige att i praktiken vara kontantlöst. Varningen kom förra året från forskare vid KTH, Copenhagen Business School och riksbanken. 24 mars 2023 beräknas det inte längre vara lönsamt för handeln att ta betalt i kontanter, och 2025 kan hälften av affärerna ha slutat hantera sedlar och mynt över huvud taget. ”Utvecklingen mot ett samhälle där kontanter spelar en mycket marginell roll går i rasande takt”, varnade forskarna.