Lögnarna


EU:s främste överhöghet Jean-Claude Juncker har fångats rejält påverkad i det offentliga igen när han inte klarar av att gå upp för trappor utan assistans. Officiellt heter det att den gode Juncker lider av ischias och att ett anfall orsakade den prekära situationen. Problemet är bara att det inte är första gången sådana här anfall äger rum. Juncker har vid ett flertal andra tillfällen varit uppenbart påverkad och då har det synts på andra sätt än bara en tveksam gångstil. Ischias är plågsamt absolut, men det ger sällan bieffekter i stilen av att ge Europas ledare en lätt misshandel (kudos för den, får medges..).

Mitt i allt det här har vi vår så kallade media. Allt är i öppen dagar, den med ögon att se med har inga problem med att konstatera att Europas främste representant är en drucken suput som förlorat möjligheten att dölja hur alkoholismen fördärvat honom. Ändå spelar alla med, köper den officiella förklaringen och så är det inte mer med det. Inga följdfrågor, ingen kritik, inget ifrågasättande om att det märkliga att Europas folk ska styras och representeras av en elit som inte ens klarar av att upprätthålla sin egen värdighet.

Man ljuger. Och skäms inte för det. Europas folk styrs av ett ledarskap som inte hade fått lov att vara betjänter till en värdig aristokrati och allting täcks upp av ett mediaskrå som inte är något annat än en gigantisk lögnfabrik.

Ack, vår tid.

+ There are no comments

Add yours