Logistikområdet – det nya industriområdet?


Överallt ska det upprättas logistikområden eller logistikcentran. Kommunerna har helt gett upp tankarna på att etablera industriområden där något skapas, utan nu handlar allt bara om att flytta runt importerade varor på väg till sin konsumtionslada. Utmärkande för ett logistikområde är att inget tillverkas där. Det bara transporteras till och från det. Ett finare ord för omlastningsterminal.

+ There are no comments

Add yours