Livsmedelsverket: Sverige självförsörjningsgrad är noll vid kris – svält efter en vecka


ATL har tittat på svensk självförsörjningsgrad på livsmedel och konstaterar att den inte alls är 50%, utan vid kris är den 0%. Redan efter en veckas drivmedelsbrist är maten slut i Sverige, åtminstone hos de som ska äta den.Problemet stavas inte att vi har åkermark nog för att försörja 50% av Sveriges snabbt expanderande befolkning. Problemet stavas insatsråvaror, där jordbruket på flera punkter till 100% är beroende av import. Det enklaste och mest tydliga exemplet är förstås olja och drivmedel.

+ There are no comments

Add yours