Lite mer förutsägbara pensioner


Noterar att pensionsgruppen kommit överens om att den automatiska balanseringen ska beräknas på en tredjedel av balanstalet. Det innebär att man vid en nedgång använder en större del av buffertfonderna för att dämpa utvecklingen. Balanstalet som sådant kommer därmed att svänga häftigare än tidigare, men eftersom detta endast till en tredjedel påverkar pensionerna blir svängningarna ändå något mindre (se figuren).

+ There are no comments

Add yours