Likabehandling eller förtur?


Det pågår något slags kampanj i svenska medier för de nyanlända som fått tillfälliga bostäder i många av landets kommuner och vars hyreskontrakt löper ut. SVT och Aftonbladet påstår att barnfamiljer ”kastas ut” från sina hem. Det låter förfärligt, men i vanlig ordning är saken inte så enkel och svartvit som den beskrivs i våra förträffliga mainstreammedier.

+ There are no comments

Add yours