Lika för alla, säger Moderaterna


“Lika för alla” är det valspråk som presenteras på Moderaternas Sverigemöte. Funderar om det kanske är dags för partiet att fundera över om lika för alla – alltså lika förutsättningar – verkligen räcker? Välfärdsstaten handlar ju om betydligt mer än lika rättigheter. Vi omfördelar hälften av inkomsterna till kollektiva nyttigheter och omfördelning. Ändå lever myten om att alla människor ska försörja sig själva.

+ There are no comments

Add yours