Libertarianismen som metod och libertarianismen som slutmål


Karl Marx var anarkist. Han såg anarkismen som historiens slutmål där människan äntligen kunde uppnå frihet. Individen var bara tvungen att gå igenom en materialistisk och dialektisk utveckling först där hon på vägen mot utopin skulle utstå feodalistiskt förtryck, kapitalistisk utsugning, proletariatets diktatur och statens avyttring.

+ There are no comments

Add yours