Liberalismens gränser


Jacob Lundberg argumenterar väl emot att se nationen som en klubb. Man ska inte utesluta att nationen som sådan kan vara en lösning på ett kollektivt problem. Problemet är att många konservativa och liberalkonservativa ser nationen som mer än ett medel – de ser den i vissa fall som överordnat mål. Viktigare än individerna och dessas rättigheter. Jag har inga problem med att umgås eller diskutera med personer som är nationalister. Så länge dom inte idiotheilar är det givande att föra en dialog. På samma sätt umgås jag gärna med marxister eller andra vänsterelement.

+ There are no comments

Add yours