Liberalerna gjorde Sverige till en korporativ stat


Priser på jordbruksprodukter och regleringen av import och export har i tusentals år varit en av politikens stora tvistefrågor. Det har gällt nationernas försörjning i både fredstid och ofredstid, liksom det gällt att parera goda år mot dåliga, beskrivet redan i bibeln. När den tekniska utvecklingen och immigrationen till Nordamerikas bördiga slätter var avslutad blev spannmålsmarknaden snabbt mättad. Från boom efter WWI kom det snabbt en överproduktion och som ett brev på posten kraftigt sjunkande världsmarknadspriser, prisdumping och skyddstullar.

+ There are no comments

Add yours