Lena Hallin borde ge DN fingret


Det är dags för en ny ÖB och DN har hela listan av kandidater. Den innehåller 10 personer, 21 generalsstjärnor men bara 9 y-kromosomer. Det sistnämnda är tydligen att betrakta som en nyhet då DN lite lätt bombastiskt meddelar att “Sverige kan få sin första kvinnliga ÖB”. Visserligen är Lena Hallin oprövad på högre poster och innehar bara en av de 21 stjärnorna men det behöver tydligen inte vara något hinder. Regeringen för ju en feministisk utrikespolitik och vad är avsaknaden av generalsstjärnor i jämförelse med avsaknaden av y-kromosomer?

Brigadgeneral Hallin saknar förvisso inte meriter. Hon har hunnit med ett flertal chefsposter, civila såväl som militära. Trots detta är hon markant mindre erfaren än övriga personer på listan och det framgår med all önskvärd tydlighet i artikeln att hennes enda chans att få jobbet är om hennes kön får väga tyngre än hennes kompetens. Det är för det första förolämpande mot ÖB-ämbetet, för det andra förolämpande mot militären som ändå borde fungera som en meritokrati men mest av allt är det förolämpande mot Lena Hallin. Varför skulle hon behöva extrahjälp i sin karriär? Det har ju gått alldeles utmärkt hittills. Varför skulle hon ses som oförmögen att klättra på egen hand? Hon har gång på gång visat att hon inte är det. Det är oklart vad Lena Hallin själv tycker om saken. Hon har visserligen deltagit mentorskapsprogram för kvinnor i försvaret men fokus vid sådana brukar vara att hjälpa kvinnor att bygga upp den kompetens och erfarenhet som krävs, inte att säga åt dem att kompetens är onödigt så länge man saknar y-kromosom. ÖB-ämbetet är ingen genuspolitisk manifestation. Den person som kan göra jobbet bäst bör ha det. Om det är Lena Hallin, så är det alldeles utmärkt. Om inte så bör jobbet gå till någon annan.

Det finns skäl att misstänka att Lena Hallin själv delar den uppfattningen och skulle dra sig för att ta en post på kvoteringsmeriter. “Hon [är] oprövad på höga poster och därmed kan hon själv tacka nej”, spekulerar en icke namngiven politiker i artikeln. Tacka nej? Om någon kom till henne och sa att “Vi tycker visserligen inte att du är tillräckligt bra  men du kan få bli ÖB ändå eftersom du är kvinna och inte kan förväntas göra karriär på egna meriter” så borde hon inte nöja sig med att tacka nej. Hon borde ge dem fingret.

 

1 comment

Add yours

+ Leave a Comment