Legitimt vara överens lokalt


Vad är det som gör en lag giltig? Jag skulle också kunna formulera frågan vad det är som gör en lag legitim?