Lättjans revolution


Vår styrka har vänts till ett vapen mot oss. Allt det som en gång gjorde oss till världens avund är nu det som leder till vår avgrund. Det är därmed dags att släppa greppet om plogen, pliktkänslan och arbetsamheten är inte längre dygder utan självskadebeteende. Arbetar- och medelklassen måste upphöra med att vara produktiv för att försäkra sig om sin egna framtida existens.