Låt flyktingarna betala borgen


Införandet av transportörsansvaret har till lett till otaliga tragedier. Och även om det vore lämpligt att avskaffa detta är det tveksamt om det finns en majoritet för att upphäva regeln. Men det går att tänka sig en medelväg, som samtidigt skulle slå undan benen för flyktingsmugglarna på Medelhavet. Många länder har i dag ett borgenssystem som innebär att man kan deponera en summa pengar för att slippa sitta häktad i väntan på rättegång. Och asylprövningen är på sätt och vis ett slags rättegång, där man kan bli friad (få stanna i mottagarlandet) eller fälld (skickas tillbaka).

+ There are no comments

Add yours