Låt arbetstiden variera – inte lönen


Jobbavdraget var en genial konstruktion. I stället för att sänka de generösa bidragen – höga ersättningar var ju det egentliga problemet – införde Alliansen ett skatteavdrag som fick samma effekt som att sänka bidragen. Jobbavdraget förändrade den relativa ersättningen mellan att arbeta och att leva på bidrag. Därmed kunde man få samma effekt som en bidragssänkning skulle ha gett, men utan att göra någon sänkning.

+ There are no comments

Add yours