Last man standing 2


Jag skrev för två år sedan om hur federala myndigheter i USA, den gången Federal Bureau of Land Mangement, försökte stoppa boskapsuppfödaren Cliven Bundy från att fortsätta sin verksamhet på arrenderad statlig mark i Nevada. Nu har det hänt igen, denna gång i Orgeon. Dwight Hammond äger 4900 hektar mark gränsande till Malheurs naturreservat. Med hänvisning till en federal överenskommelse från 1871 har boskapsuppfödarna haft rätt att förflytta sina hjordar längs en viss rutt genom området. Redan 1986 försökte myndigheterna, med United States Fish and Wildlife Service i spetsen, assisterade av FBI, att tvinga Hammond att upphöra med verksamheten.

+ There are no comments

Add yours