Läsarna positiva till skuldkvottak – men hårdare än 600%


Enligt gårdagens läsarundersökning är läsarna positiva till Finansinspektionens förslag om ett skuldkvottak. Dock vill läsarna ha ett hårdare tak än det tämligen menlösa 600%. Skuldkvoten är skuld genom disponibel inkomst. Disponibel inkomst är inkomst efter skatt, plus bidrag, likt exempelvis barnbidraget, bostadsbidrag för barnfamiljer eller kommunalt bostadstillägg för pensionärer. Finansinspektionens förslag är ett skuldkvottak på 600%, dvs att man inte ska låna mer än sex gånger sin disponibla inkomst.

+ There are no comments

Add yours