Läsarfrågan: Årslön på banken – amortera eller spara mer?


Nedanstående är en läsarfråga om det högutbildade paret i 30-årsåldern med en årslön på banken ska fortsätta spara eller amortera på bostaden. Det handlar alltså om huruvida man ska amortera ner dagens 1.54 MSEK i bostadslån till 1.1 MSEK, och på så vis klara halverade bostadspriser om vi får en upprepning av 90-taletskrisens boprisutveckling i det här läget.

+ There are no comments

Add yours