Lantmäteriet del 3


Dagens kria är en beskrivning av vad som drabbat en markägare i Nobynäs, Småland. Familjen i fråga äger en jord- och skogsbruksfastighet som man brukar aktivt. Sedan tidigare finns en ledningsgata för kraftledning på fastigheten. I samband med bygget av sydvästlänken skulle den befintliga ledningen ersättas med en större. För detta krävdes en bredare kraftledningsgata.

+ There are no comments

Add yours