Läkare i upprop mot coronarestriktioner: “Skadliga och onödiga”


Det är positivt att allt fler läkare nu börjar höja sina röster mot skadliga coronarestriktioner och åtgärder som skadar vårt samhälle och hela generationer av barn och unga.