Lågt oljepris slår ut 10+ år av förnyelsebara energi


Det “låga” oljepriset är djupt olyckligt och har på kort tid slagit ut en lång rad projekt inom förnyelsebar energi. Problemet är, som påtalats här tidigare, att ett projekt kan ta 10-15 år från start till fullskalig drift, men det tar bara ett beslutsmöte på kanske en timme att lägga ner projektet. Tidigare prognoser följs fullt ut. Diverse tekniknaivister har påstått att biobränslen kan ersätta fossiloljan, men i verkligheten räcker det med tillfälliga dippar i oljepriset, likt vi sett sedan hösten 2014, så slås de långsiktiga ersättarna till oljan snabbt ut. Förnyelsebar energi för att ersätta oljan efter peak oil kräver långsiktighet och långa ledtider.

+ There are no comments

Add yours