Lagrådet totalsågar regeringen


Tror aldrig jag har sett en sådan sågning av ett lagförslag tidigare som av regeringens “Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet”. Mellan raderna kan man läsa att Lagrådet nog tycker att den här typen av förslag mer hör hemma i Putins Ryssland än i en demokrati. “Av det remissyttrande som Sveriges Bussföretag lämnat framgår att förbundet fick ett förslag till lagstiftning och förordning om särskilda identitetskontroller den 30 november med önskemål om svar senast den 2 december 2015. Det är en extremt kort remisstid i ett lagstiftningsärende som berör stora delar av befolkningen i framför allt Skåne.”

+ There are no comments

Add yours