Kyrkovalet en styggelse


Som student vid Teologen på Lunds universitet hade jag K G Hammar som lärare i någon kurs. Han är tidigare högste ledare för föreningen Svenska kyrkan. Om jag skall vara artig så skriver jag ärkebiskop emeritus. Han berättade ganska målande om hur socialdemokratin vacklade mellan att skrota kyrkan eller ta över den. Beslutet blev att ta över eftersom man hade så god kontakt med människor ute i bygden. Det var en bra maktbas, helt enkelt.