Kvinnofrid – ett av liberalismen fundament


Tanken om individuell frihet är viktig i våra liberala västerländska demokratier, att vi ska kunna få säga, skriva och göra vad vi vill så länge det inte hindrar någon annans likaberättigade frihet. På detta fundament är våra samhällen uppbyggda, och det framstår numera som självklarheter för de flesta. Inom liberalismen brukar man ibland prata om kvinnofrid, som är en slags specialvariant av den allmänna friheten. Då kvinnor generellt sett inte har lika mycket muskler och råstyrka som män, så krävs det att männen ägnar extra mycket respekt åt kvinnor.

+ There are no comments

Add yours