Kultur – själens odling


Begreppet kultur kan ha många olika betydelser, men ursprungligen handlade det om själens odling, latinets: kultura anemi. En kulturell person hade odlat sin själ, genom erfarenheter, samtal och litteratur. Begreppet stod i kontrast mot någon som var råbarkad och obildad, denne var helt enkelt okultiverad. När vi idag pratar om olika kulturer, så menar vi ofta seder och bruk från andra länder, framförallt från länder bortom Europa. Den omfattande flyktinginvandringen från Mellanöstern har åter satt kulturbegreppet på kartan.

+ There are no comments

Add yours