Kugghjulsverkstad, igen


Margot Wallström och Alice Bah Kuhnke har i DN en debattartikel där de förklarar regeringens avsikter med att införa en institution för mänskliga rättigheter direkt underställd riksdagen, inte regeringen. De nämner endast de positiva rättigheterna, de som oftast någon annan betalar för. De säger inget om de långt viktigare negativa rättigheterna, de som skyddar individer från tvång och övergrepp, inte minst från staten.

+ There are no comments

Add yours