Kryptering och brevhemlighet i fara när EU bekämpar droger


EU håller på att ta fram en Drugs Action Plan 2021-25. I den föreslår man bland annat ökade möjligheter för att knäcka kryptering.