Kritisera gärna YouGov – men för rätt fel


Reaktionen på Metro/YouGovs opinionsundersökning verkar ofta gå ut på att YouGovs metodik har brister. Vilket stämmer, men Göteborgs Universitet har visat att bristen är att (fi), (v) och (mp) överrepresenteras i dessa opinionsundersökningar, inte (sd), som istället underrepresenteras.Första stapeln för varje parti är faktiskt utfall. Andra stapeln ärde slumpmässigt valda som tackade ja till att svara. Tredjestapeln är de som på eget intiativ anmälde sig att svara.

+ There are no comments

Add yours