Kristian Filosoferar: Avsnitt 5 – Konstruktivism, Socialkonstruktivism, Kritisk teori och Postmodernism


Idag pratar jag om Konstruktivism, Socialkonstruktivism, Kritisk teori och Postmodernism. Det blir en resa utan dess like…

+ There are no comments

Add yours