Kristenlivet är korporativt – men är det rationellt?


Så är vi, fastän många, en enda kropp [lekamen], ty alla får vi del av ett och samma bröd. En sättning ur instiftelseorden till eukaristin, nattvarden, måltidens gudstjänst, i den kristna församlingen.