Kraftigt fallande räntor under Greklandsveckan


Greklandsveckan innebar kraftigt fallande marknadsräntor, och visar tydligt hur svenska politiska utspel i Almedalen har noll påverkan på kreditorernas vilja att låna ut pengar till Sverige. Istället överträffas detta av en kombination av Greklandskrisen och Riksbankens sänkta reporänta.

+ There are no comments

Add yours