Kort om sekterism och sekten som mentalitet


Det finns alla möjliga former av sekter. Det finns politiska, religiösa och till och med filosofiska sekter. Det finns också olika sociologiska definitioner på vad en sekt är. Enligt en av de större namnen inom sociologi, Max Weber, är en sekt en utbrytning från ett större trossystem i förening med nya idéer och en vilja att återgå till en bättre form. Andra definitioner fäster tyngdpunkten på hur sekter utövar inre kontroll och skapar känsla av en mening inom en utvald grupp, sekten, som den sedan använder för att skapa distinktioner mellan in- och utegrupp.

+ There are no comments

Add yours