Könsfördelningen styrelserna i OMXS30 – helt jämlikt för 70-talister


Tittar man på ålders- och könsfördelningen hos styrelserna i OMXS30 bekräftas min bild av att snedfördelning av kön enbart är en åldersfråga, som handlar om att gubbfläsket1. ska gå i pension. Därefter kommer Sverige vara helt jämställt. Trenden är tydlig. Snedfördelningen i kön är konstant minskande, ju yngre styrelsemedlemmarna är, eftersom forna tiders Sverige med hemmafruar och icke jämställdhet inte längre finns.

+ There are no comments

Add yours