Konjunkturbarometern: Sverige fortsätter rakt ner mot lågkonjunkturen


Sent på bollen, men Konjunkturinstitutets (KI) konjunkturbarometer visar på att den svenska ekonomin fortsätter rätt ner mot lågkonjunkturen. Eller som KI kallar det: “gott stämningsläge”. Ingen dålig stämning här inte. Glaset är halvfullt trots att det håller på att tömmas.

+ There are no comments

Add yours