Konjunkturbarometern faller – Sveriges ekonomi ej länge överhettad


I den senaste konjunkturbarometerindikatorn (“konjunkturbarometern”) från Konjunkturinstituet (“KI”) faller svensk ekonomi tillbaka från överhettningen. I stort sett alla sektorer föll även om detaljhandeln och mer oroande tillverkningsindustrin faller hårdast. Sedan tidigare har just detaljhandeln varit i överhettning trots att hushållen är skeptiska och är negativare än medel. Att verkligheten kommit ikapp och detaljhandeln faller från överhettade 114,4 till 107,3 är alltså inte svårt att acceptera.

+ There are no comments

Add yours