Konjunkturbarometern faller – hushållen mycket negativa


Konjunkturbarometern faller och överhettningen i ekonomin ligger nu längre bort. Hushållen har blivit ännu mer negativa, samtidigt som tillverkningsindustrins framtidsoptimism faller fort. Konjunkturinstituets barometerindikator (“konjunkturbarometern”) faller tillbaka. Drivande i försämringen är de redan tidigare negativa hushållen, som nu är på väg mot nattsvart syn på ekonomin framöver. Detta tillsammans med att tillverkningsindustrin viker från överhettning till positiv.

+ There are no comments

Add yours