Kommunikationssystemet Rakel nere i Västsverige


Krishanteringskommunikationssystemet Rakel ligger nere i Västsverige. Västra Götaland och Halland ska vara drabbat, vilket också påverkar kollektivtrafiken och inte bara blåljusmyndigheterna och övriga myndigheters kriskommunikation. Lite som hämtat ur Stjärnklart dock… Rakel är ett frivilligt system att ansluta sig till för olika kommuner och myndigheter, men de flesta blåljusmyndigheter använder Rakel, inklusive polisen, kriminalvården, kustbevakningen och många räddningstjänster. Försvarsmakten har också Rakel för att kunna samverka med civila myndigheters enheter.

+ There are no comments

Add yours