Kommunens avfallsansvar?


Töreboda kommun har nu infört ett avfallshanteringssystem på landsbygden som innebär att hushållen ska skölja ur sina tomma livsmedelsförpackningar för att kunna lägga dem i kartongåtervinningen. Vad man inte verkar ha tagit hänsyn till, är att man till ett enskilt avlopp INTE ska spola ut fett i avloppet.

+ There are no comments

Add yours