Kommer klassrörligheten minska i Sverige?


I Sverige har vi sedan decennier tillbaka eliminerat väsentliga hinder för sk klassrörlighet eller klassresor. Barn till låginkomsttagare eller lågutbildade kan själva växa upp och bli höginkomsttagare eller högutbildade. Fast frågan är om inte klassrörligheten över tiden just därför kommer minska? Generellt talar man om arv och miljö. Arv är medfödda förmågor, som kan nå sin fulla potential i rätt miljö (miljö är allt som inte är medfött). Historiskt var det bara höginkomsttagare som hade råd att utbilda sina barn, så de blev högutbildade höginkomsttagare.

+ There are no comments

Add yours