Kommer bostadspriserna sjunka med 75 procent?


För några veckor sedan presenterade Konjunkturinstitutet sin prognos för tillväxt, inflation och räntor. Jag roade mig med att genomföra en liten räkneövning och simulerade hur bostadspriserna skulle utvecklas för att ränteutgifterna ska vara konstanta för ett hushåll som lånat fyra miljoner kronor givet att ränteavdraget avvecklas på fyra år och att tioårsräntan följer KI:s prognos. […] Kalkylen visar att bostadspriserna skulle behöva sjunka med 75 procent.

+ There are no comments

Add yours