Klokt att införa enhetstaxa


SL inför från årsskiftet sannolikt enhetstaxa. Det är synnerligen klokt med tanke på att taxan mer är ett styrmedel än en inkomstkälla. Med enhetstaxa blir det billigare att åka långt och dyrare att åka korta sträckor. Och eftersom det är de korta resorna som korkar igen kollektivtrafiken förfaller detta helt rationellt.

+ There are no comments

Add yours