Klimatsans: Solen driver vårt klimat!


Tege Tornvall är dagens gästskribent Han har skrivit boken ”Solen driver vårt klimat. Vetenskap, debatt och politik”, för nätverket Klimatsans. Det är en sammanställning av fakta i klimatfrågan. Fakta som ibland förvrängs, ibland förtigs.
Nedanstående sammanfattar rena fakta om klimatet. Dessa finns bakom FN:s klimatpanel IPCC och är tillgängliga för alla. Texten har lästs av professorer och forskare i nätverket Klimatsans. Där skriver ett 40-tal forskare inom för klimatet relevanta discipliner som atmosfärfysik, geologi, paleontologi, oceanografi, geofysik, solforskning, basämnena fysik och kemi, etc.

+ There are no comments

Add yours