Klimathotet hotar allt


I tidningen Entreprenadaktuellt skriver man i ett reportage om Varbergs vattenverk följande. Färgen på vattnet beror på att kvaliteten på råvattnet, det vatten som används till framställningen av dricksvatten, har förändrats på grund av klimatförändringar. Vilka klimatförändringar då? De som inte kunnat mätas med instrument eller visas med statistik? Råvattnet tas från en närbelägen insjö. Är det inte sannolikt att färgförändringen kommer sig av påverkan från verksamhet i och runt sjön?

+ There are no comments

Add yours