Klimathotarutpressning mot yttrandefriheten


För en tid sedan begärde ett tjugotal amerikanska forskare att president Obama skulle tillämpa maffialagar (de sk. RICO-lagarna) för att tysta klimathotskritiker. En möjlighet som den lagen ger är att åtala folk som innehar offentligt ämbete men ändå tar emot pengar från annat håll.

+ There are no comments

Add yours