Klimathot från mat?


Varje kvadratmeter jord producerar varje år en viss mängd biologiskt material, år efter år. Mängden kan variera något med årsmån. Det vill säga med nederbörd, temperatur, sol och andra naturliga variationer. Mängden biomassa kan dessutom påverkas av människan via exempelvis gödsling. Eftersom den odlade jorden är väsentligt mindre än den icke odlade och vi dessutom måste odla ungefär nuvarande areal för vår försörjning så kan vi approximera att jorden varje år producerar samma mängd biomassa, årsmånsvariationen oräknad.

+ There are no comments

Add yours