Klarspråk tack!


Sverige har idag den svagaste regering vi haft sedan åtminstone regeringen Ullstens dagar. Den är svag både intellektuellt och i röstetal. Den sitter på taburetterna endast tack vare alliansens mycket märkliga DÖ-avtal.
När regeringen är svag och oppositionen samtidigt är obefintlig finns plats och orsak för andra aktörer att träda fram och ställa politiska frågor samt föreslå konstruktiva åtgärder. De jag närmast tänker på är Svenskt Näringsliv och LRF. Båda desa organisationer verkar under alliansregeringens tid, av missriktad hänsyn, avstått från politiska utspel kring dessa verksamheters kärnvärden. Men nu är det dags!

+ There are no comments

Add yours