Kina angriper Greatfire.com


Kina ägnar sig åt en ny typ av angrepp mot yttrandefriheten. Det är ett opensource-program som heter Greatfire som attackeras. Det är intressant att avsky för kryptering är något som förenar både den kinesiska regimen och FBI. Tanken att enskilda individer ska kunna kommunicera, utan att myndigheterna kan lyssna, skrämmer makthavare i såväl diktaturer som demokratier.

+ There are no comments

Add yours