Keynes populäritet och andra centrala bankfrågor


I ekonomiradions första fria inslag från den nya säsongen så får vi en gedigen genomgång av Europeiska centralbankens nollräntepolicy utifrån Philipp Bagus artikel hos amerikanska Misesinstutet. Jag ska inte försöka mig på att sammanfatta Johnnys eminenta genomgång, det är ett av skälen till att ekonomiradion är en så förtjänstfull resurs: Johnnys pedagogiska förmåga inför finansvärldens snåriga mekanismer är smått oöverträffbar, men diskussionen som kommer efter inslaget är synnerligen intressant.

Det kan nämligen inte vara en hemlighet för de ansvariga kring Europas centralbanker vilka konsekvenser deras ekonomiska beslut får. Även om samtliga av dem skulle vara bindgalna keynesianer utan minsta kännedom om den österrikiska ekonomiska skolan så är efterverkningarna av deras agerande såpass tydligt att det måste finnas en medveten intention bakom deras agerande. Det går nog att fastslå att den moderna ekonomiska agendan är att se som en fördelningspolitik som staterna slipper ansvara för på ett rent politiskt plan. Via ekonomisk styrning så kan man se till att rätt personer och rätt sektorer sett ur politikernas synvinkel förfördelas på bekostnad av alla andra och detta utan att ens behöva ta några politiska beslut utan allt är baserat på vetenskaplig, essentiell ekonomisk teori. Ja, det går inte utan att man misstänker att anledningen till att Keynes teorier så snabbt accepterades som allmänna fakta beror på att de effektivt rationaliserar beteenden som politiker älskar och har sysslat med i sekler, för att inte säga millenia. Plötsligt så kunde deras korruption och giriga maktlystnad legitimeras via en ekonomisk, vetenskaplig teori. Perfekt!

Det enda de inte räknat med i sina sinistra planer är att för alla som kan äkta, verklig ekonomi så syns vad de håller på med hur tydligt som helst och ju grövre konsekvenserna av deras agerande blir desto fler lägger märke till hur förljuget hela det finansiella systemet är. Sanningssägare som Peter Schiff och andra österrikiska teoretiker går inte längre att hindra eller skuffa bort i skymundan. Det är alltför uppenbart att de har rätt och att Keynes ekonomiska teorier endast är ett etatistiskt uppbackat luftslott som tids nog kommer att pysa ihop till ingenting.

Ju förr man förstår vad som försiggår desto bättre går det att förbereda sig. Se till att ta del av hela Johnny Mellgrens ekonomispecial. Gå med idag!

+ There are no comments

Add yours