Katastrofal deflation


Dagens historiska graf (med tillhörande klotter) presenteras utan kommentar.
Storbritanniens katastrofala deflation
Vi väljer även att notera att bostadspriser inte ingår i inflationsmåttet i Storbritannien, precis som i Sverige. Istället ingår ”boendekostnader”, vilket innebär att om centralbanken pressar ned räntorna, så sjunker bolåneräntorna, och alltså …… sjunker konsumentprisindex.

+ There are no comments

Add yours